Stal nierdzewna
w przemyśle spożywczym –
Materiał idealny

Autor: Luis Peiró, Dyrektor techniczny Cedinox

Przemysł spożywczy jest sektorem o kluczowym znaczeniu dla ludzkiego zdrowia. Z tego powodu został objęty stałymi i mocno restrykcyjnymi regulacjami dotyczącymi tego, które materiały powinny być wykorzystywane. W podobny sposób rozwinęły się także procesy opracowywania, wytwarzania, transportu i przechowywania, zwiększając swoją wydajność, dzięki stosowaniu coraz bardziej agresywnych technik.

Dlatego bardzo ważnym jest, aby materiały wykorzystywane w przemyśle spożywczym spełniały następujące wymogi:

  1. Blokowanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
  2. Dopuszczanie środków czyszczących, aby mogły one usunąć mikroorganizmy.
  3. Zapobieganie namnażaniu się bakterii, przy rosnącej lub obniżającej się temperaturze.
  4. Sprzyjanie rozwojowi nieszkodliwych mikroorganizmów.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 6/2018

About the author

Verbunden