Innowacyjne zbiorniki modułowe spółki Invest-Tech

Nowy wymiar oczyszczalni

Ze względu na rosnące zużycie wody, coraz bardziej wzrasta znaczenie procesów oczyszczania i uzdatniania wody pitnej. Stosowane powszechnie technologie budowy zbiorników wodnych posiadają jednak poważne ograniczenia. Przede wszystkim jest to brak możliwości rozbudowy powstałej instalacji w przypadku zwiększenia ilości przyjmowanych ścieków.

Dotychczas jedynym rozwiązaniem była budowa zupełnie nowego zbiornika, co generowało duże koszty. W tej sytuacji wielu inwestorów po prostu rezygnowało z inwestycji, wybierając rozwiązania tymczasowe, nie zawsze przyjazne dla środowiska naturalnego. Troska o ekosystem to jednak w przypadku oczyszczalni istotny problem. Ścieki stanowią bowiem jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia wód i gruntów. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i w odpowiedzi na przestarzałe technologie, powstał innowacyjny stalowy zbiornik modułowy, zaprojektowany przez inżynierów toruńskiej spółki Invest-Tech we współpracy z kadrą Politechniki Rzeszowskiej. Do budowy zbiornika użyto najwyższej klasy stali nierdzewnej Forta Duplex z huty Outokumpu. Innowacyjne zbiorniki modułowe spółki Invest-Tech to odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby aglomeracji w zakresie oczyszczalni, jak również troska o środowisko naturalne.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 1/2019

About the author

Verbunden