Śladami Roberta Kocha

Stal nierdzewna w walce z drobnoustrojami

Śladami Roberta Kocha

Tam, gdzie przebywa wiele osób, nietrudno o niebezpieczne bakterie. Często dotykane przedmioty i zanieczyszczone powierzchnie zapewniają mikroorganizmom doskonałe warunki do wzrostu i rozprzestrzeniania się. Największe zagrożenie z tym związane występuje w szpitalach. Według szacunków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), co roku zarażanych zarazkami szpitalnymi jest 2,6 miliona osób, z czego 91 tysięcy z nich umiera. Fakt przenoszenia chorób przez drobnoustroje jako pierwszy odkrył Robert Koch, który opracował również metodologiczne podstawy walki z ich rozprzestrzenianiem się. Według ekspertów konsekwentne, systemowe wdrażanie zasad higieny i dezynfekcji opracowanych przez Kocha już 150 lat temu mogłoby zmniejszyć o jedną trzecią liczbę zgonów z powodu drobnoustrojów szpitalnych. Istotny wkład w ich pomyślne wdrożenie jest udziałem stali nierdzewnej ze znakiem jakości Edelstahl Rostfrei – materiału, który nie zna kompromisów w stosunku do drobnoustrojów.

175 lat temu urodził się Robert Koch. Do dziś jego nazwisko jest nierozerwalnie związane z ochroną przed infekcjami i higieną. Dzięki odkryciu czynnika sprawczego takich chorób jak wąglik, gruźlica i cholera, a także opracowaniu środków ukierunkowanych na ograniczenie jego rozprzestrzeniania się, położył podwaliny pod sukcesy walki z chorobami zakaźnymi o wysokiej śmiertelności. Za swoje odkrycie, że epidemie te są spowodowane mikroorganizmami otrzymał Nagrodę Nobla. Był również twórcą podstaw mikrobiologii, nowoczesnej higieny i immunologii.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 1/2019

About the author

Verbunden